1968. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ANTĀNE Vera
BENTE Valda
BŪDELIS Arnolds
CIBULE Daina
EISAKA Biruta
EISTERE Aina
FIŠERE Skaidrīte
FŪRMANE Indra
FŪRMANIS Ivars
GEISTAUTE Dzintra
GĒCE Alda
ĢIBIETIS Lia
IGNĀTE Maruta
JANSONE Vija
KALITA Ingrīda
KANDEVICS Voldermārs
KLOKAI Annai
KORSIETE Astrīda
KOVJĀZINA Anita
KRASOVSKA Aija
KREINĀTE Valda
KŪLAINIS Dzintris
ĶEIRE Alvīne
ĶIRĶE Rita
LAPIŅA Inta
LĪCIS Vilnis
MARKEVICA Maruta
MAZALUČAKA Biruta
MEĻĶE Daina
OGLAITE Dzintra
OZOLA Elga
PETROVICS Jānis
PLĀCIŅŠ Oskars
RUNĢE Māra
SKABARDE Velta
STAŠKUNA Vija
STEPIŅA Anita
TOBIJANE Ilze
TROIKA Velga
VALAINE Milda
VALTENBERGA Velga
VĀRSBERGA Zenta
VECVAGARS Viesturs
VEITS Mārtiņš
VIRBULE Zigrīda
VĪGANTE Lija
VOLFA Aija
ZORGENBERGA Ināra
ZŪNS Ilmārs

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BLUMBERGS Mārtiņš
BONDARENKO Svetlana
BRANCIS Andris
CEMA Jekaterina
DIKS Margarita
DOROFEJEVA Ludmila
GRĪNBERGA Daina
GRUŠKĒVIČA Anna
HIRŠSONE Daiga
HORSUNA Zoja
IESALNIEKS Skaidra
JAKIMENKO Anatolijs
JANEKA Lidija
KADOBNOVS Vadims
KAIRĒNS Zigurds
KASJANOVA Vera
KĻAVA Ārija
LARINA Tatjana
LĪDUMA Anna
MENDEĻŠTAMS Abrams
MUCENIEKS Pauls
PAŅKOVA Ilona
PINKULIS Jānis
POPČENKO Olga
POPOVA Vera
PUPAINE Ārija
RADIONOVA Rita
ROSOĻKO Mihails
SAMUILOVA Nadežda
SKRUNDA Leons
SMOŽEVSKIS Valerijs
SOLOVJOVA Ludmila
SORKINA Ņina
ŠEĻEHOVA Vera
ŠIŠKINA Svetlana
VAISBERGA Nataļja
VĪNŠTEINE Brigita
ZĀĢERE Mečislava
ZBITKOVSKIS Francis