1967. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ĀBELE Viesturs
BAIKOVA Ņina
BETHERE Gunta
BIRGERE Rita
BRŪNA Rita
BURKĒVICA Silvija
CAVARE Anna
CAVRO Benita
GOLBERGA Rasma
GRAUDUŽA Rasma
GRAVINIECE Skaidrīte
GŪŽA Ilga
JANSONS Imants
KUPŠE Māra
MOČUĻSKIS Stefans
PĪLAGA Gundega
PRENCLAVA Vaira
PUTRA Silvija
RARNIEKS Egons
SPRODZIŅŠ Inga
STRĒLIS Ilgvars
SUTENIS Leonards
SVEILE Marlisa
ZĒRIŅA Ieva
ZĪRIŅŠ Dainis

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ĀBELE Ausma
BALENKO Tamāra
BARINSKIS Jānis
BŪMEISTERE Biruta
CILDERMANE Astra
CINKUSS Mārīte
DŪKSTENIECE Austra
GORBAČOVA Maiga
IĻJINS Anatolijs
KALNA Zelma
KAZĀNS Jānis
KRIVORUČKO Larisa
KUDUMS Jānis
KUPŠE Gunta
LEITE Zeltīte
LUKJAŅUKA Tatjana
LUKJAŅUKA Irina
ĻEBEDEVS Aleksandrs
ĻEŠČENKO Ļubova
MALAŠČUKS Juris
MARIŅINA Olga
MATISONE Ilze
MITENIECE Skaidrīte
MURORNOVS Sergejs
OTRUPE Biruta
RAŽUKS Ansis
RINSKA Svetlana
SALIŅA Ilma
SASUNOVA Ludmila
SAUKANTE Inta
SEMENČEVA Ina
SLAVINSKA Tatjana
SMERŅIHS Vladimirs
ŠAKALE Ivonna
ŠENBERGA Inguna
TUMPELE Skaidrīte
TURKS Arnis
ZNOTIŅŠ Ivars
ŽABRIS Jānis