1966. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ACTIŅŠ Visvaldis
BARANOVA Silva
CUKURA Ausma
BEBROVSKA Andra
ERELE Ausma
GĒCIS Andris
GIERKENA Ilma
KNIPŠE Anna
KLAIVA Anna
KLIMBIS Inese
LEIGUTE Ārija
LIEPA Anna
LUTERS Ilgvars
MEŽJĀNE Lidija
MŪRNIEKS Jānis
PURMALIETE Skaidrīte
ROZENTĀLE Zenta
SNIEDZĪTE Dzintra
ŠĒNVALDE Elga
STERNBERGS Ausma
ŠTOKENBERGA Vija
BENEFELDS Kārlis
DRĀZNIEKS Jānis
DREIMANIS Andris
GINTERE Dzidra
GRĪNBERGS Ādolfs
ĶENKARE Maiga
LAIZĀNE Sarmīte
LĪCIS Imants
ROZENTĀLE Diana
ŠTORHS Roberts
ŠVĀĢERIS Askolds
VEISA Mārīte
VIRBULE Ausma

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ALKSNE Marija
ARĀJUMS Aldis
BLUMENAUS Monvid
s ČARIKOVA Irina
DONIŅA Dzintra
DREIMANE Gunta
FRIDRIHSONE Ausma
GEGUSTE Mirdza
GRIŅUKA Vilma
HORHORDINS Valērijs
KAUPA Biruta
KRONBERGA Lauma
KURPNIEKS Jānis
KUŠŅIKOVA Marina
KUZMINA Ņina
LOŠČJONIHA Nadežda
ĻŪMANIS Jānis
MASKALĀNE Zaiga
MATUTE Ināra
MEĻŅIKA Vita
NAGLIS Vilnis
PLOTŅIKOVA Tatjana
PREISS Laimonis
PROSTOROVA Valentīna
SIKSNA Vija
SKARĒVIČA Alvīne
TAMUŽS Laimonis
TROIKA Silva
ZIVCONE Mirjama
ŽUKOVA Tatjana