1965. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

BALINSKA Ilga
BERGA Rūta
BŪMANE Zinta
FŪRMANIS Māris
GARNE Ziedīte
GEISTAUTS Rūdolfs
GULBE Verena
GURVIČA Eva
IEVENIECE Lilita
JAUNCIEMA Aina
JAUNZEME Ilga
KOKA Matilde
KRONTĀLE Dzintra
KUDUMA Silvija
LAUKŠTEINA Daina
LĀCE Ilze
LĀCE Sofija
LĒVALDE Skaidrīte
LIEĢIS Eduards
MAZITĀNE Anita
MOŽELIS Alfons
PETERLĒVICS Jānis
PRIEDOLA Velta
PUNCLAVS Valdis
RATENIECE Ilona
REIMANE Ruta
SIMSONS Jānis
SKABARNIEKS Ojārs
SPRIDZĀNS Pauls
STIRNA Aivars
ŠABLINAKA Vineta
ŠVĀĢERIS Askolds
TILTIŅŠ Guntis
TĪTMANE Rita
VEITA Silvija
VEITS Rolands
VILMANE Rasma
ZĀLĪTE Gunta

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AIZBALTA Skaidrīte
APSALONE Maruta
DAŠKEVIČS Aleksejs
DEMBOVSKA Zita
ENGELMANIS Agris
FREIBERGA Daina
ĢIRNIS Jānis
KALNIŅA Astrīda
KALNIŅŠ Aldis
KIVILS Jānis
KREINĀTE Ārija
KRIKMANE Rasma
LIEPIŅŠ Jānis
LUKA Dzidra
LUKAŽA Ārija
MIĶELSONS Egils
MOTUZE Biruta
ŅIKITINA Natālija
PAĻČIKS Tamāra
PIMENOVS Anatolijs
RUDZĪTIS Māris
SKURSTENE Laimīte
STROLIS Kārlis
ŠKENSBERGA Mirdza
ŠLOMA Diāna
TEĻŠEVSKA Gaļina
ZEMBERGA Velga
ZVEREVS Oļegs