1963. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

CUKURE Marita
DANFELDS Uldis
DZĒRVĒNA Zenta
ERNSTSONS Aivars
FREIJS Jānis
GOLUBOVA Gunta
GRĪNBERGA Ināra
IVAŅUKA Biruta
JAUNZEMS Imants
KRONBERGS Valda
KUNCĪTIS Ilmārs
ĶĻAVIŅA Velga
LANDRATOVS Norberts
LAPIŅŠ Ivars
OZOLA Aina
OZOLIŅĀ Anita
RUGĒVICA Ērika
SAULĪTE Ilze
SAULĪTE Māra
SĒLIETIS Leonīds
SKRUBIS Jānis
TOČELOVSKA Ināra
VECVAGARE Ilga
ZAVICKA Aija
ZVAIGZNE Aina

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BURKEVICS Ilona
DIDRIHSONS Zigmars
GARIŅA Dzintra
GAURIS Zenta
JERŠOVS Vasīlijs
KĀBARE Gundega
ĶEIRIS Biruta
LAIPNIEKS Ojārs
LIEKNE Inta
MUIŽARĀJS Uldis
PĀVILA Aija
PELNĒNS Vilnis
ROŽANSKA Gaļina
RUPAINE Zita
SNIPKIS Egons
SOLOVJOVA Irina
STRUPE Ieva
ŠĒLIS Visvaldis
ŠUIŠELE Biruta
TRŪBA Līvija
VALDMANIS Rolands
VANAGS Lauma
VEILANDS Ilmars
ZERNE Mārtiņš