1962. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

BENISLAVSKIS Rolands
BERGA Marija
CERTSONS Andris
CUKURS Guntis
ČĪMA Vivina
GENERS Eduards
IMMERE Dzintra
LAPETROVS Gunārs
LIEĢENIEKS Andris
LOBINS Harijs
LUNSKA Margarita
MŪRNIEKS Ēriks
PĒTERSONE Anna
PLŪCĒJA Aina
RITENE Mirdza
SVIKULIS Georgs
ŠALAJEVA Astra
ŠMOTEKA Sandra
VALTE Austra
VECBAŠTIKA Anita
VĪTOLA Dzintra
VĪTOLS Ināra
VROBĻĒVSKA Aina

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AUSEKLE Antra
BALODE Ilga
BIKOVA-KOVAĻOVA Alla
BRILJONOKS Voldemārs
BULAVS Kārlis
DIRVJANSKA Laima
DŽERIŅŠ Jāzeps
GĒBELE Irisa
GIRJUŠTA Ludmila
HEISTERE Ārija
HOHLOVA Valentīna
JAUĢIETIS Mārtiņš
JUSKA Fricis
KALĒJA Zenta
LĀCE Karina
LEJA Ilmārs
LEKSTUTIS Andris
LUDIKA Ilona
LUKĒVICE Valda
ĻEVAŠOVA Tamāra
OSOVSKA Brigita
OŠENIEKS Māris
PAVLOVA Asja
PIVŅENKO Ausma
PORZIŅĢE Ilga
PUNCULE Zenta
RANGA Jānis
SALMA Dzidra
SARAČINSKA Danuta
TALALASS Edmunds
VALENTINOVIČA Iraida
VIZBULIS Aivars