1961. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

FRICKAUSE Ausma
GRIETĒNA Līvija
JURŠEVSKA Elga
LIEPA Velta
LINDA Ilma
MEDĒNA Milda
PLIKGALVE Zenta
REINKOPE Ausma
SERDĀNE Ināra
SMĀĢE Velta
STRAUMANE Jānis
STŪRE Erna
TĪDS Gunārs
TRAKTIŅĀ Rita
ZAVICKA Liesma
KURME Elza
RODOVIČA Irēna
SKĀBARDE Dzintra
DUNTAVS Viktors

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AĻEKSEJEVA Svetlana
BEČALE Mečislava
BĒRTIŅA Vija
BĒRTIŅA Zenta
BITENIECE Astra
DEMAKOVA Larisa
DEMIRDŽJANS Vagans
DOMICĒVIČA Olga
DREIŽIS Alfrēds
EVERTOVSKA Astrīda
GOBA Astra
GRĪNBERGS Miervaldis
GRĪNS Imants
JĒKABSONE Elga
KUŠŅIKOVA Marina
ĻUĻKINA Svetlana
OTRUPE Lolita
PALAPS Jānis
ROŽKALNE Rita
STIRNA Jānis
STŪRE Ināra
TRŪBS Laimonis
VANAGS Valdis
VIKMANE Daiga
ZIEMELIS Miervaldis