1959. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

BAUMANE Lilija
BRIEDE Indra
DEĢE Zenta
DONE Maruta
ENIŅA Zigrīda
FALKA Irēna
FREIBERGA Astrīda
JAPĒŅINA Alma
KALNENIECE Marta
KLAKS Ansis
ĶIEĢELIS Andrejs
LĒVALDE Irēna
MAČE Erna
MIEME Dzidra
PRENCLAVS Valdis
PUDZĒNS Arturs
REMESE Elvīra
STRAZDE Lūcija
STUBE Zigrīda
VAGANOVIČA Rita
VAIČE Alīda
VANAGA Marija
ZĀLĪTE Marta
ZEMKE Kārlis
ZVAGULE Edīte

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BAKŠE Ārija
BIĶIS Arnis
BOKUMA Aina
BUČŪNA Alda
ČELNOKOVS Viktors
ĢIRNE Māra
JAKABSONE Benita
JANBERGS Edgars
JĀKOBSONS Gunārs
KAŽOKA Māra
KRASAUSKIS Andrejs
LAGZDIŅA Līvija
MITENIECE Maruta
MŪRĒNA Velta
PĀVILS Raimonds
PRIEDE Daina
PUŠKO Lidija
ROGA Ausma
ROMANOVSKIS Zdislavs
SAPATE Aina
SĀLAVA Ārija
SEBRIS Uldis
SLANOVA Lidija
SLEŽIS Ilmārs
ŠAUMANE Aija
TILTIŅA Ligita
VĒCIŅA Laima