1958. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

BAHMANE Anna
BĒTA Vilma
BIRNBAUMA Mirdza
BRIZGA Ivars
CITRONE Ausma
JĒGERE Velta
KALNENIEKS Edvīns
KĻAVIŅŠ Ivars
KROMANE Rimma
LUTERE Imants
MATUTE Biruta
MUCENIEKS Juris
PALAPA Elizabete
PĪLĒNS Gundars
RIZGE Aldona
SAUKA Dzintra
SERŽĀNE Vija
SKRANDA Mirdza
STRAUTS Miervaldis
ULDRIĶIS Māris
VILSONS Uldis
VĪTOLIŅA Olga
ZILBAJĀRE Alise

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

BERTOVSKIS Ludvigs
BIRZKOPS Jānis
GOROBCOVS Vladimirs
GRIETĒNA Edīte
GRUNDBERGA Lilita
ĢIRNIS Jānis
HŪNS Kārlis
KALNIŅA Astrīda
KASPARJANCA Lidija
KOPNOVA Anna
KRĪGENA Maija
OZOLA Agra
SĀLAVS Aivars
VILNE Mirdza