1957. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ĀBELE Lauma
BAUŠENIECE Aina
BEIKE Ruta
CIPLIKA Līvija
FREIMANE Sarmīte
GUDREVICE Vilma
JEKSTE Aija
KOPŠTĀLS Gunārs
LIEĢENIEKS Ermanis
LIEPIŅA Sarmīte
LŪSĒNA Benita
MĀLIŅA Marija
PREISE Malda
PRIEDOLE Emīlija
ROKPELNE Otīlija
SANDERE Ilona
SAULKALNS Hugo
TAMŪŽA Biruta
TEČE Verita
TĪRE Irina
VĪKSNA Aina
VĪTOLA Ausma

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

ALEKSANDROVIČS Vitauts
BALODE Ilga
BEZPROZVANOVS Alberts
BUMBIERE Maija
CĪRULIS Linards
FELDMANIS Imants
GŪTMANE Māra
JUDICKAJA Jevgeņija
KANAJEVS Jānis
KLINGENBERGS Aivars
KOŅUŠEVA Elvira
LAURE Tamāra
LEITIS Ludvigs
NORMAKS Harijs
PIEKALNĪTE Aija
SMIRNOVA Maija
ŠĶUBURE Valda
TILTIŅŠ Aristids
TOPECHA Alla
VASIĻJEVA Ņina
ZABĻICKIS Anatolijs
ZVIRGZDIŅA Kaija