1954. gads


Liepājas Lietišķās mākslas vidusskola

ALKSNIS Vincents
ANDERSONE Rita
ĀBOLA Austra
BALANDINA Dzidra
BERNĀTE Vija
BIKSE Nija
BLOKA Ausma
BRANCE Skaidrīte
BRŪNA Dzidra
CERIŅA Austra
DAMBERGA Gunta
DONE Guna
DUMPE Arta
EGLĪTE Zigrīda
IESALNIECE Vilma
JANŠEVSK Austra
JAUNSKUNGA Lūcija
JURĶE Dzidra
KADIĶE Anna
KĀPIŅA Lūcija
KLĀSĒNA Kate
KRŪMIŅA Spulga
KŪLA Visvaldis
LAGZDIŅA Māra
LAPIŅA Frīda
MICHEJEVA Irēna
PILVINSKA Valerija
ROMANOVA Ilga
SAULKALNS Rolands
SKRODERE Emīlija
ŠTĒRE Gaida
ŠTRAUSE Lidija
ŠTURMS Romans
VERPIS Roberts
VĪĶE Melita
ZVEJNIECE Dzidra

Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskola

AĻEKSEJEVA Klaudija
AUZIŅA Rita
KALČE Zenta
KALČE Ojārs
LEJNIEKS Rūdis
MARKUNS Kazimirs
MUIŽNIEKS Aivars
NŪJA Ilmārs
SISENE Aldona
SISENE Lilija
SKRĪVERIS Juris
ŠMITĒNS Alfrēds
VOLKOVS Edgars