1953. gads


Liepājas Mākslas daiļamatniecības vidusskola

ALTENA Dzindra
ANSIŅA Liesma
ATTE Marija
BALODE Valija
BARINSKA Dzidra
BŪDA Aina
KAMEROVSKA Lia
LINĶE Zeltīte
LUTERE Mirdza
MAZBRĀLIS Jānis
MEŽGAILE Ruta
MIEZE Rita
MUROVSKIS Imants
NARVILE Ausma
PELBERIŅA Anna
PĪRĀGA Rita
PŪCE Ilga
RUDOVICA Hilda
SALIŅŠ Jānis
SILIŅA Skaidrīte
SKABARNIECE Viktorija
SPĪLE Ausma
VĒKAUSE Velta

Liepājas Mūzikas vidusskola

JURGENSONS Eduards
KRASNOFLOTSKIJS Nikolajs
MINTAUŠKAS Josefs
ABRAMOVIČS Grigorijs
LUKUTS Osvalds
NEIMANIS Alfreds
LŪCIŅA Astrida
UKSTIŅA Tabita
BRIEDE Brigita
GLŪDIŅA Inese
KALNARĀJA Lidija
ĀBOLIŅŠ Krišjānis
AUZA Mirdza
BRENSONE Hedviga
CILDERMANE Lora
ČERNOVA Lidija
GIBNERS Romulds
HENKUZENE Līvija
JANKUZE Zenta
KLUCIS Kārlis
MAGO Alma
REINHOLDS Ivars
ŠTAMERS Juris
ZIKMANE Ilga