1952. gads


Liepājas Mākslas daiļamatniecības vidusskola

ĀBOLS Zigurds
ALBERIŅA Ruta
BEĶERE Biruta
BĒTA Emīlija
BURĢE Astrīda
CĒRPA Ausma
CINOVSKA Edīte
DĒZIS Imants
DIŽGALVE Līvija
EINIS Rūdolfs
GERIKA Erna
ĢIBIETE Rasma
JĒKABSONE Rita
JUKUMSONS Gunārs
JUREVIČA Mirdza
KATERLIŅA Helēna
KATERLIŅA Marta
KATERLIŅŠ Oļģerts
KRAŠEVSKA Mirdza
KUZMINA Aleksandra
ĶIĢELE Dzidra
LANGŠTEINS Ernests
LEIŠUPE Silvija
LUKAŽS Imants
ĻAUDAMS Gunārs
MIGLINIECE Irēna
NOVADA Helma
OZOLIŅA Nira
PESSE Rasma
PLOSTNIECE Velta
RIMBENIECE Ruta
SKALDE Gaida
SNIEGA Ērika
SPASMANE Rasma
STRAUTMANE Dzidra
ŠTRAUSE Rita
VALTE Anna
ZEMDEGA Irēna

Liepājas Mūzikas vidusskola

AUNIŅA Edīte
BACHMANIS Alfreds
LIEPIŅŠ Jānis
PUNGA Rasma
JAURE Zigrida
ŠIPKEVICE Velta
RUPEIKA Lilija
KLAMPE Margarita
DRONSEIKO Lidija
LIEPIŅA Marija
MAMIS Edīte
ĢIBIETE Lidija
TIMBRA Velta
FELDMANE Velta
JANSONS Reinholds
IVANS Ernests
STRAZDIŅŠ Gunars
KĀRKLIŅA Agate
LAPTUROVS Dmitrijs