1949. gads


Liepājas Mākslas daiļamatniecības vidusskola

ALVIKS Askolds
ATTE Anna
AUDERE Dzidra
AUSMANE Emma
BAŠTIKA Ausma
BEIKE Marta
DOMENSONE Rasma
ENĢELIS Ernests
ILJINS Raimonds
JĒKABSONE Ligija
METĒJA Edvija
PODIŅŠ Laimonis
RUKERS-INNE Jautra
SPRŪDE Dzidra
TŪBELE Zenta
VILINSKIS Emīls

Liepājas Mūzikas vidusskola

KĻAVIŅA Velga
MĀRŠĀNE Rasma
BALČUS Dzidra
BERGHOLCE Alma
VALDŠTEINE Ieva
ŠMITE Ērika
RŪDOLFS Arnis
BALĒNS Dzidra
SALNĀJS Kārlis