1944. gads


Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskola

BRANTEVICA Paulīne
BUNKŠE Austra
DZĒRVE Ilga
GRAUDIŅA Anna
JANSONS Imants
KĀRKLIŅA Alise
KOCHA Ņina
KRIMŠA Irēne
KRŪMIŅŠ Edgars
ĶĪNASTE Austra
NEILANDE Irēna
OZOLIŅA Mirdza
PRAULIŅŠ Imants
REINHOLDE Silvija
SKUDE Līna
ŠEIBE Valtraute
ŠPERLIŅA Vera
ŠVĪGERE Eleonora

...