1942. gads


Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskola

ĀDAMSONE Vera
ANDERSONS Augusts
BALTKALNS Jevgeņijs
BELTE Mirdza
ČERŅAVSKA Helēna
DRUVIŅA Milda
GĀŽE Zeltīte
KAPENIECE Valija
ĶIKUTE Lidija
LĪCE Aina

...