1939. gads


Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskola

BRUZITE Rasma
DIPNERE Elza
KOPŠTĀLE Lidija
KUŠĶE Anna
OŠELE Erna
PANKOKS Miķelis
RENTEĻNE Ludmila
SMAĻĶE Alma
STENGREVICE Mirdza
ŠAKALIS Vilis
ŠINŠELEVICA Iza
ŠMITE Lidija
TUPESE Emīlija
VIRGA Tamāra

...