1938. gads


Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskola

FREIMANIS Jānis
KAMENATS Rūdolfs
KONOFFE Dēzija
LAPSA Arvīds
MŪRNIECE Hilvija
SESKA Marianna
STENDERE Hedviga
TREIMANE Hedviga
UZTICE Tatjana
VANAGA Auguste

...