1937. gads


Liepājas Valsts lietišķās mākslas vidusskola

GRABINSKIS Leonhards
GRASMANIS Laimonis
GŪŽA Anna
MAŽAIKS Jānis
PENKOKA Maiga
PODIŅA Erna
RANGA Kārlis
SILIŅŠ Kārlis

...