1934. gads


LIEPĀJAS PILSĒTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS VIDUSSKOLA

BEITMANIS Rūdolfs
BRENCSONS Hermanis
GŪTMANE Līna
LOMANE Anna
PETREVICA Hermīne
PREISA Emma
SĪPOLS Jēkabs
SPROĢE Antonijs
STRĪĶE Tatjana
ŠENBERĢE Ņina
ŠMITE Zinaida
TĀLUTS Augusts
TILIŅŠ Otto
VĪKSNA Jānis

...