METODISKIE MATERIĀLI

Dz.Budovska - Zīmēšana, 6. klase PDF
Dz.Budovska - Gleznošana, 7. klase PDF
I.Ermansone - Rotu aksesuāru veidošana, 5. klase PDF
I.Ermansone - Rotu aksesuāru veidošana - Soma, 5. klase PDF
I.Ermansone - Materiālmācība, 4. klase PDF
I.Ermansone - Rotu un aksesuāru veidošana, 4. klase PDF
I.Ermansone - Rotu un aksesuāru veidošana, 5. klase (2019) PDF
M.Mikne - Materiālmācība (tekstilizstrādājumu dizains), 5. klase PDF
M.Mikne - Tekstils (2019)PDF
K.Kupše - Multimediju dizaina pamati - Foto/video, 5. klase PDF
K.Kupše - Multimediju dizaina pamati - Foto/video, 6. klase PDF
K.Kupše - Grafika PDF
K.Kupše - Grafika (2019) PDF
A.Ķiģele-Ābele - datorgrafika, 2. klase (2020) PDF
K.Ulberte, B.Pomerante - Tēlotājmākslas pamati - Zīmēšana, 4. klase PDF
B.Pomerante - Zīmēšana, 3., 6., 7. klase (2019) PDF
B.Pomerante - Zīmēšana, 4. un 7. klase (2020) PDF
I.Liepniece-Liepiņa - Vizuāli plastiskās mākslas pamati - Kompozīcija, 4. klase PDF
I.Liepniece-Liepiņa - Vizuāli plastiskās mākslas pamati - Mākslas un dizaina vēsture, 4. klase PDF
K.Ulberte - Vizuāli plastiskās mākslas pamati - Zīmēšana, 3. klase PDF
K.Ulberte - Zīmēšana, 5. klase (2019)PDF
A.Ķiģele-Ābele - Vizuālās mākslas un dizaina pamati - Kompozīcija, 3. klase PDF
A.Ķiģele-Ābele - Vizuālās mākslas un dizaina pamati - Kompozīcija, 2. klase (2019) PDF
K.Vizbule - Keramika - veidošana, 4. klase PDF
K.Vizbule - Keramika - veidošana, 5. klase (2019) PDF
L.Veita - Darbs materiālā PDF
L.Veita - Darbs materiālā, 1. klase (2019) PDF
L.Veita - Ekoprints (2019) PDF
S.Bruže - Stikla dizaina pamati PDF
L.Kinstlere - Zīmēšana, gleznošana (2019) PDF
I.Leismane - Zīmēšana, gleznošana (2019) PDF
I.Brence - Darbs materiālā: grāmatu iesiešana (2020) PDF