Profesionālās ievirzes izglītība pamatskolas bērniem:

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums - 5 gadi
(2455 stundas)
20 V programma "Vizuālās mākslas un dizaina pamati".

Mācību priekšmeti:
• Zīmēšana
• Gleznošana
• Kompozīcijas pamati
• Konceptuālā kompozīcija
• Veidošana
• Mākslas un dizaina vēsture
• Foto pamati
• Datorgrafika
• Tekstila dizaina pamati
• Ādas dizaina pamati
• Metāla dizaina pamati
• Koka dizaina pamati
• Modes dizaina pamati
• Vides dizaina pamati
• Keramikas dizaina pamati
• Grafikas pamati
• Animācija

Uzņemšanas prasības:
Lai nodrošinātu izglītības programmu pēctecību, līdztekus vispārējās pamatizglītības ieguvei, izglītojamie tiek uzņemti no pamatizglītības 5. klases saskaņā ar izglītības iestādes noteiktajām uzņemšanas prasībām - diagnosticējošais darbs.

Iesniegumu un vienu bērna darbu (uzrādot bērna vārdu, uzvārdu) iesūtīt elektroniski kristine.vizbule@lmmdv.edu.lv

Iesnieguma veidlapa: DOCX fails

Programmas "Vizuālās mākslas un dizaina pamati" apraksts:   PDF fails