Profesionālās ievirzes izglītība pamatskolas bērniem:

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums - 5 gadi
(2455 stundas)
20 V programma "Vizuālās mākslas un dizaina pamati".

Specializācija:
• Materiālu dizaina pamati
• Modes dizaina pamati
• Multimediju mākslas dizaina pamati
• Tēlotājmākslas pamati

Mācību priekšmeti:
• Zīmēšana
• Gleznošana
• Kompozīcijas pamati
• Konceptuālā kompozīcija
• Veidošana
• Mākslas un dizaina vēsture
• Foto pamati
• Datorgrafika
• Tekstila dizaina pamati
• Ādas dizaina pamati
• Metāla dizaina pamati
• Koka dizaina pamati
• Modes dizaina pamati
• Vides dizaina pamati
• Keramikas dizaina pamati
• Grafikas pamati

Uzņemšanas prasības:
Lai nodrošinātu izglītības programmu pēctecību, līdztekus vispārējās pamatizglītības ieguvei, izglītojamie tiek uzņemti no pamatizglītības 5. klases saskaņā ar izglītības iestādes noteiktajām uzņemšanas prasībām - diagnosticējošais darbs.

Bērnu mākslas skolā jauno audzēkņu attālinātā uzņemšana no 24. maija līdz 6. jūnijam. Audzēkņus uzņem pēc 4. klases (pamatskolā).

Iesniegumu un vienu bērna darbu (uzrādot bērna vārdu, uzvārdu) iesūtīt elektroniski kristine.vizbule@lmmdv.edu.lv

Iesnieguma veidlapa: DOCX fails

Programmas "Vizuālās mākslas un dizaina pamati" apraksts:   PDF fails