Elitas Patmalnieces personālizstādē "Nomodu sapņi"

2020. gada 3. februārī 6. kl. audzēkņi kopīgi ar skolotāju Ievu Leismani apmeklēja un radoši darbojās Elitas Patmalnieces personālizstādē "Nomodu sapņi".
Paldies Liepājas muzejam par sirsnīgo uzņemšanu!