LMMDV

MULTIMEDIJU MĀKSLAS PAMATI

Animācija
Sekmē izpratni par animācijas veidošanas pamatiem un tās dažādu tehniku praktisku apguvi, iepazīstot animācijas daudzveidību un tās aktualitāti mūsdienās. Apgūst jaunas tehnoloģijas, darba metodes un paņēmienus, iemācās tos pielietot dažādu radošu uzdevumu veikšanā.
Datorgrafika
Sekmē datorgrafikas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot datorgrafikas daudzveidību un tās aktualitāti mūsdienās. Apgūst jaunas tehnoloģijas, darba metodes un paņēmienus, iemācās tos pielietot dažādu radošu uzdevumu veikšanā.
Foto-video
Sekmē ieinteresētas un radošas personības veidošanos. Rosināt prasmju, zināšanu apguvi mūsdienu tehnoloģijās.
Interneta tehnoloģijas
Apgūst jaunas tehnoloģijas un to piedāvātās iespējas virtuālajā vidē, apgūst darba metodes un paņēmienus, iemācās tos pielietot dažādu radošu uzdevumu veikšanā.