LMMDV

MATERIĀLU DIZAINA PAMATI

Dizaina pamati

Veido izpratni par izstrādājuma dizaina radošuma aspektiem materiālmācībā un produktu izveidē, attīsta prasmi pieņemt lēmumus atbilstoši estētiskām vērtībām. Iepazīst produktu dizainu, izprast tā radīšanas procesu, vizualizāciju. Iegūst pieredzi veidot priekšlikumus un radošus risinājumus no dažādiem materiāliem izstrādājuma dizaina izveidē. Plāno dizaina produkta izstrādi un paredz to pielietojumu

LMMDV

Veidošana-keramika

Sekmē veidošanas pamatu praktisku apguvi, iepazīstot keramiku kā vizuāli telpisku pasaules kultūras izziņas avotu un izteiksmes veidu.

LMMDV

Materiālmācība (koks, āda, stikls, tekstils, metāls u.c.)

Sekmē izpratni par materiālu daudzveidību, īpašībām un to pielietojumu radošā darbībā. Veido prasmes izteikt priekšlikumus un radošus risinājumus interjera un vides uzlabošanai.
Izprot kompozīcijas nozīmi, pielieto iegūtās zināšanas, veidojot izstrādājumus dažādos materiālos. Veido pieredzi par materiālu daudzveidību un tehnoloģijām.

LMMDV