Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkursā "Ziedi"

6. aprīlī piedalījāmies Grobiņas Mūzikas un mākslas skola Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jaunrades konkursā “Ziedi”.

Apsveicam laureātus:
Kate Kurše – 1. vieta gleznošanā 10–12 g.v. grupā (sk. Kristīne Kupše)
Patrīcija Zavicka – 1. vieta gleznošanā 13–15 g.v. grupā (sk. Kristīne Ulberte)
Marta Dīķe – 2. vieta veidošanā 10–12 g.v grupā (sk. Toms Vītols)

Pateicības par piedalīšanos saņēma Justīne Baltiņa, Anete Cīrule, Katrīna Rosvalde.

Paldies skolotājiem un audzēkņiem!
Paldies Inesei Rencei par lielisku pasākumu!