Uzmanību!

Jauna informācija

Ar 30. martu strādāsim pēc stundu saraksta!
Katram audzēknim būs jāieiet e-klasē pēc stundu saraksta, lai iepazītos ar uzdoto uzdevumu. E-klase ir jāapmeklē un uzdevums jāatver, lai skolotājs var piefiksēt, ka esat bijis stundā. Uzdevumu jāpilda noteiktos termiņos.
Ja kādi jautājumi, jāsazinās ar priekšmeta skolotāju, vai klases audzinātāju.

Sākot ar 2020. gada 23. martu mācību process LBMS notiek attālināti.
Pirmdien audzēkņiem un vecākiem tiks izziņoti Radošie darbi e-klasē, kas veicami līdz noteiktam laikam – 14.04.2020. Informācija tiks ievietota arī skolas tīmekļa vietnē šajā sadaļā "Audzēkņiem".