II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Ģederta Eliasa mīklu minot"

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola rīko jau otro novadnieka, latviešu mākslinieka Ģederta Eliasa daiļradei veltītu vizuālās mākslas konkursu. II Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss "Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Klusā daba. Lauku veltes."

Mūsu skolas laureāti:
glezniecība I pakāpes diploms Agate Siksna (sk. L.Kinstlere)
grafika II pakāpes diploms Nora Pēka (sk.I.Leismane)
glezniecība Eiropas informācijas centra simpātijas balva Terēze Dzērve (sk.L.Kinstlere)

Apsveicam un lepojamies!