Apsveicam!

Akvelīna Frišmane (sk. K.Ulberte) ieguva atzinību I Starptautiskajā Vizuālās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa mīklu minot" par tēmu "Lauku ainava".

Pirmajā konkursā tika vērtēti 635 darbi no 79 skolām no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Rumānijas četrās darbu tehnikās un četrās vecumu grupās. Piešķirtas 118 godalgotas vietas, kā arī atzinības un veicināšanas balvas no Ģ. Eliasa vēstures un mākslas muzeja, Jelgavas novada pašvaldības un sadarbības partneriem - SIA "Laflora".