LMMDV jauno vokālistu sasniegumi

Ir sācies jauns gads, un pamazām var atskatīties uz to, kas izdarīts iepriekšējā, izvērtēt to, kā tad ir veicies. Notikumi pasaulē un Latvijā, kā jau visiem zināms, ieviesuši korekcijas daudzās jomās, tai skaitā arī mūziķu konkursu norisē – tagad jaunie mākslinieki pārsvarā satiekas virtuālajā pasaulē, kur pēc iesūtītajiem video ierakstiem žūrija vērtē dalībnieku sniegumu. Protams, zūd skatuves maģija, kad māksliniekam ir izdevība uzrunāt savus klausītājus, tomēr ir arī kāds pozitīvs moments šajā situācijā – konkursi nu ir vieglāk "aizsniedzami", jo fiziski nav jābrauc uz tā norises vietu, tai skaitā arī uz starptautiskajiem konkursiem.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogi, neskatoties uz sarežģīto mācību procesu, kas arī šajā semestrī daļēji realizēts attālināti, ir veiksmīgi sagatavojuši audzēkņus, kuri guvuši novērtējumu vairākos vokālistu konkursos.

Oktobrī Azerbaidžānā norisinājās VIII Starptautiskais konkurss "Astana Grand Prix", kur Amanda Andriekus (3. kora klase, pedagoģe Evija Goluba) gan akadēmiskā vokāla, gan tautas mūzikas kategorijā ieguva 1. pakāpes diplomus. Arī Emīlija Andriekus (Sagatavošanas kora klase, pedagoģe Evija Goluba) ļoti veiksmīgi nostartēja savā pirmajā starptautiskajā konkursā un kļuva par 1. pakāpes laureāti akadēmiskās dziedāšanas kategorijā.

Novembrī sesto reizi PIKC "Ventspils Mūzikas vidusskola" organizēja Latvijas Mūzikas skolu kora klašu, solistu, duetu, trio un ansambļu konkursu "Jūras Zvaigzne", kas veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei – Amanda, piedaloties šajā konkursā, tika pie atzinības raksta un īpaša žūrijas komplimenta.

Tāpat abas māsas veiksmīgi startēja starptautiskajā deju un dziesmu konkursā "L.I.R.A", kur Emīlija ieguva Grand Prix, savukārt Amanda kļuva par 1. pakāpes laureāti.

Savukārt, decembrī norisinājās V Starptautiskais bērnu un jauniešu jauno vokālistu konkurss "Gaismas dziesmas Kandavā", kurā šogad piedalījās 458 dziedātāji. Akadēmisko dziedātāju kategorijā Amanda Andriekus (pedagoģe Evija Goluba) ieguva 1. vietu, Anete Rozentāle (pedagoģe Evija Goluba) 2. vietu, Mārtiņš Kalniņš (pedagoģe Ilze Balode) 2. vietu, bet duets Enija Poņemecka un Sofija Poņemecka 3. vietu (pedagoģe Evija Goluba).

Konkursu programmās tika atskaņotas latviešu tautas dziesmas, A. Žilinska, I. Arnes, M. Brauna, kā arī mūsu skolas pedagoga A. Kontauta kompozīcijas.

Liels paldies par ieguldījumu arī koncertmeistariem – Santai Jašinai un Normundam Kalniņam!

Amandas un Emīlijas mamma: "Manuprāt, bērniem vissvarīgākais, darot jebkuru darbu, ir motivācija – varu vislielāko paldies teikt skolas pedagogiem, kuri spēj pamanīt bērnos viņu stiprās puses, raisa viņos iekšējo stimulu darboties un attīstīt sevi pat šajā sarežģītajā laikā. Ļoti novērtēju, ka skolotāja Evija arī tagad, kad pasaule tomēr šķiet kā mazliet apstājusies, mudina iet uz priekšu un atrod iespējas bērnam sevi pierādīt, motivēt strādāt un neapstāties. Liels prieks ir arī redzēt, cik lieliski strādā mūsu koncertmeistari Santa un Normunds, kuri prot pieskaņot sevi mazajam cilvēciņam, lai kopā radītu saskaņotu, dvēselisku dziesmas skanējumu".