PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBA BĒRNIEM

Uzņemšana
Uzņemšana notiks Ausekļa ielā 11/15 pulksten 17.00.
Vecāki var droši sūtīt iesniegumus uz norādīto e-pastu, tuvāk uzņemšanas laikam mēs ar jums sazināsimies.

28. augustā pulksten 15.00 ir plānota pūšaminstrumentu spēles nodaļas pedagogu tikšanās ar bērniem, vecākiem, mūzikas instrumentu demonstrācija Ausekļa ielas 11/15 ēkas foajē.

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 8 gadi.
1. klase 7–8 gadu vecuma bērniem
sagatavošanas klases 6 gadu vecuma bērniem
(2030 stundas) 20 V programma "Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle"
(2152 stundas) 20 V programma "Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, Alta spēle, Čella spēle, Kontrabasa spēle"
(2572 stundas) 20 V programma "Vokālā mūzika – Kora klase"

Profesionālās izglītības programmas īstenošanas ilgums – 6 gadi
1. klase 9–10 gadu vecuma bērniem
sagatavošanas klases 8 gadu vecuma bērniem
(1697 stundas) 20 V programma "Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle"
(1697 stundas) 20 V programma "Stīgu instrumentu spēle – Ģitāras spēle"
(1697 stundas) 20 V programma "Sitaminstrumentu spēle"
(1697 stundas) 20 V programma "Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Obojas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Mežraga spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle"
(1697 stundas) 20 V programma "Sitaminstrumentu spēle"
(1785 stundas) 20 V programma "Mūzika (Mūsdienu ritma mūzika) – Klavierspēle, Saksofona spēle, Ģitāras spēle, Basģitāras spēle, Sitaminstrumentu spēle"

Mācību priekšmeti:
• Mūzikas instrumenta spēle
• Klavieres spēle
• Dziedāšana
• Ritmika
• Mūzikas mācība
• Solfedžo
• Mūzikas literatūra
• Kolektīvā muzicēšana

Uzņemšanas prasības:
Mūzikas skolā uzņem bērnus ar atbilstošām muzikālajām dotībām (muzikāla dzirde, muzikāla atmiņa un ritma izjūta).

Iestājeksāmenu prasības:
• jānodzied brīvi izvēlēta dziesma ar vārdiem bez pavadījuma;
• jāatkārto ar balsi skolotāja nospēlētās vai nodziedātās skaņas un īsus motīvus;
• plaukšķinot jāatkārto skolotāja nospēlētās melodijas ritmisko zīmējumu.

Uzņemot bērnus vecākajās klasēs iestājeksāmenu laikā pārbauda bērna zināšanas un prasmes atbilstoši klases izglītības programmas prasībām instrumenta spēlē un mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos.

Iesniegumu var iesūtīt elektroniski daiga.varazinska@lmmdv.edu.lv
Iesnieguma veidlapa: DOCX

Nepieciešamo informāciju var arī noskaidrot pa tālruni +37126779217 – mūzikas skolas Mācību daļa Ausekļa ielā 11/15