Vēsture

..Dažas dienas pēc kara beigām, 1945. gada 10. maijā, Liepājā toreizējais MLP Mācību iestāžu daļas vadītājs paraksta rīkojumu par Valda Vikmaņa iecelšanu Liepājas Mūzikas skolas direktora postenī. Beidzis Latvijas Konservatoriju trompetes spēles un kara kapelmeistaru (pūtējorķestru vadītāju) specialitātē, Valdis Vikmanis visus kara gadus bija darbojies par skolotāju Liepājas Valsts ģimnāzijā, izveidodams kori, pūtēju un simfonisko ansambli, kļuvis par pilsētā pazīstamu mūziķi. Kopā ar diriģentu un nākamo skolas mācību daļas vadītāju Jāni Dreimani viņi 1945. gada pavasarī organizējuši skolu, kā arī ar pašu un audzēkņu rokām sakopuši telpas Republikas ielā 11, bet tūlīt pēc tam ieguvuši labāku namu Ausekļa ielā 11/15, ko arī nācies remontēt.

Līdz ar direktora iecelšanu it kā uzsākta ari Mūzikas vidusskolas un tai pakļautās septiņgadīgās Bērnu mūzikas skolas darbība un definētas septiņas tās nodaļas - klavieru, vokālā, stīginstrumentu, pūšaminstrumentu, tautas instrumentu, kordiriģēšanas un kompozīcijas teorijas. Protams, mācības nevarēja sākties nekavējoties, taču 1946. gada pavasarī audzēkņu skaits jau pārsniedzis divus simtus, pakāpeniski iekārtotas arī vispārējās izglītības klases.

Arnolds Klotiņš. "Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944. līdz 1953. gadā".
Rīga, LU LFMI, 2018.