Profesionālās ievirzes Pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem izcili sasniegumi Valsts konkursa III kārtā - finālā!

No 11. līdz 14. februārim Rīgā, Augusta Dombrovska Mūzikas skolā norisinājās Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) organizētā Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu Valsts konkursa Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu spēlē III kārta jeb fināls, kurā piedalījās labākie jaunie mūziķi no visas Latvijas. Konkursa finālā no mūsu skolas piedalījās 8 audzēkņi, no kuriem septiņi ieguva godalgotas vietas.

Jaunie mūziķi godam pārstāvēja Liepāju labāko Latvijas skolu konkurencē:
2. vieta
Paula Oleksa - 2. flautas klase, sk. Agnese Buša, kcm. Lina Andrejeva
Gabriēls Zīverts - 4. flautas klase, sk. Kristīne Varažinska, kcm. Lina Andrejeva
Ralfs Briljonoks - 2. trombona klase, sk. Kaspars Jekševics, kcm. Roberts Šamanskis

3. vieta
Sandija Ance Edelmane - 6. flautas klase, sk. Kristīne Varažinska, kcm. Lina Andrejeva
Jorens Daugulis - 7. klarnetes klase, sk. Valērijs Šestilovskis, kcm. Normunds Kalniņš
Krišjānis Petraitis - 4. saksofona klase, sk. Andris Ločmelis, kcm. Normunds Kalniņš
Eduards Caune - 2. trompetes klase, sk. Deniss Seimuškins, kcm. Roberts Šamanskis

Veiksmīgi un ar labiem rezultātiem konkursā piedalījās arī 1. klarnetes klases audzēknis Otto Grullis saņemot pateicību (sk. Valērijs Šestilovskis, kcm. Normunds Kalniņš).

Liels paldies pedagogiem un koncertmeistariem par ieguldīto darbu! Esam priecīgi un lepni par sasniegto!