LMMDV

Klavierspēle

Mācību priekšmeti:
• Klavierspēle
• Mūzikas mācība / Solfedžo
• Mūzikas literatūra
• Kolektīva muzicēšana
• Koncertprakse

Mācīšanās ilgums: 8 gadi.
Iestāties var 5-7 gadu vecumā, 1. klasē uzņem 7 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.


Darba plāni

2. semestris PDF


Klavierspēle ir lieliska iespēja savu pasaules redzējumu, domas un jūtas paust skaņās. Klavieres - izcils mūzikas instruments, daudzveidīgs un skanīgs. Uz klavierēm var atskaņot gan klasisko, gan džeza, gan populāro mūziku. Šo instrumentu var salīdzināt ar mākslinieka paleti, ar ko var uzgleznot brīnumainu skaņu pasauli.

Tomēr apgūt klavierspēli ir arī nopietns darbs, kas prasa laiku un regulāru vingrināšanos. Apgūstot instrumenta spēli, rodas iespēja uzstāties, piedalīties koncertos, konkursos, tiek veidota skatuves kultūra un stāja. Var uzstāties ne tikai kā solists, bet dota arī iespēja izpausties kolektīvajā muzicēšanā, spēlējot klavieru duetos un dažādu kameransambļu sastāvos.

Pēc bērnu skolas beigšanas audzēkņi saņem diplomu par profesionālās izglītības programmas apguvi un var turpināt mācības mūzikas vidusskolā. Nāc mācies mūzikas skolā un iepazīsti šī brīnišķīgā instrumenta skanējumu!

Bērnu mūzikas skola