LMMDV

Vijoļspēle

Mācību priekšmeti:
Instrumenta spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 8 gadi.
Iestāties var 5-7 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 7 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.


LMMDV

Čella spēle

Mācību priekšmeti:
Instrumenta spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 8 gadi.
Iestāties var 5-7 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 7 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.


Ģitāras spēle

Mācību priekšmeti:
Instrumenta spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi.
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.

Video: Iepazīsti mūzikas instrumentus (stāsta mūsu skolas audzēkņi)

Bērnu mūzikas skola