LMMDV

Mācību priekšmeti:
Sitaminstrumentu spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Klavieres spēle
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.