Radošais konkurss Mūzikas literatūrā

Šajā mācību semestrī bērnu mūzikas skolas audzēkņiem notika radošais konkurss Mūzikas literatūrā. Tajā tika aicināti piedalīties 5.-8. klases audzēkņi Ludvigam van Bēthovenam 250.

Konkursa ideja radās, domājot par komponista Ludviga van Bēthovena 250 dzimšanas dienu. Visiem zināms fakts ir Bēthovena draudzība ar Talsu mācītāju un vijolnieku Kārli Ferdinandu Amendu. Un tātad, konkursa mērķis bija uzrakstīt vēstuli komponistam Ludvigam van Bēthovenam.

Paldies visiem mūsu čaklajiem un radošajiem mūzikas skolas audzēkņiem, kuri piedalījās vēstuļu rakstīšanā! Saņēmām tiešām interesantas un domām bagātas vēstules. Konkurss ir noslēdzies, paldies visiem dalībniekiem!

Labākie vēstuļu autori ir:
• P. M. Jonuša 5. saksofona spēles klase
• M.Runde 5. flautas spēles klase
• K. Ņižņika 6. ģitāras spēles klase
• A. Anženko 7. kora klase
• E. M. Buša 7. klavierspēles klase
• E. Vucena 7. vijoļspēles klase

Mūzikas literatūras skolotājas: S. Sapiete, I. Šestilovska, L. Šteinberga.


Fakts par L. van Bēthovena (1770-1827) draudzību ar Talsu mācītāju Kārli Ferdinandu Amendu (1771-1836) ir unikāls ne vien Latvijas, bet visas pasaules mūzikas kultūrā.

Neapstrīdams ir fakts, ka K.Amenda ir bijis lielisks vijolnieks. Viņš ne vien sniedzis koncertus Rīgā un dažādās Rietumeiropas pilsētās, bet bijis arī V.A.Mocarta bērnu mūzikas skolotājs un tieši ar savu vijoļspēli iekarojis Bēthovena sirdi.

Talsi ir vienīgā vieta Latvijā, uz kurieni no Vīnes ceļojušas izcilā vācu komponista vēstules. Tieši Kārlis Amenda bija pats pirmais, kuram L.Bēthovens vēstulē uzticēja savu lielāko sāpi – ziņu par dzirdes pasliktināšanos. Amenda bija tas, kuram noslēgtais, patiesībā ļoti vientuļais komponists veltījis visdziļākos un sirsnīgākos pateicības vārdus, kādus nav saņēmis neviens cits no viņa draugiem.