LMMDV

Kora klase

Mācību priekšmeti:
Dziedāšana, Diriģēšana,
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Klavieres spēle
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 8 gadi
Iestāties var 7-10 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 7 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi.


Video: Iepazīsti kora klasi (stāsta mūsu skolas audzēkņi)

Bērnu mūzikas skola