Ģitāras spēle

Mācību priekšmeti:
Klasiskās ģitāras spēle
Mūzikas mācība/Solfedžo
Mūzikas literatūra
Vispārējās klavieres
Kolektīva muzicēšana
Koncertprakse

Mācīšanas ilgums: 6 gadi.
Iestāties var 7-9 gadu vecumā. 1. klasē uzņem 9 gadu vecumā. Ieteicams iepriekš apmeklēt sagatavošanas klasi. Atsevišķos gadījumos tiek uzņemti bērni 9-14 gadu vecumā, ja viņiem ir nepieciešamās teorētiskās un praktiskās iemaņas, kā arī motivācija.

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

Mācību priekšmetu mērķi:
1. Veicināt daudzpusīgas un radošas personības attīstību.
2. Iepazīstināt ar dažādu mūzikas žanru raksturīgākajiem izteiksmes līdzekļiem un spilgtākajiem tā laika mūzikas autoriem - komponistiem.
3. Sagatavot izglītojamo mācībām profesionālās vidējās mācību iestādēs izglītības programma "Klasiskās ģitāras spēle".

Mācību priekšmeta uzdevumi:
1. Apgūt klasiskās ģitāras raksturīgākos spēles paņēmienus un izteiksmes līdzekļus.
2. Izzināt un pilnveidot mūzikas valodas nianses un attiecīgā laikmeta stilistisku.
3. Attīstīt prasmi pārzināt instrumenta grifu.
4. Pilnveidot muzikālo dzirdi.
5. Trenēt pirkstu, ritma, melodijas, faktūras atmiņu.
6. Skaņas veidošanas un tembru pamatprincipu izpratne un to pārvaldīšana.
7. Prasme atšķirt ģitāristu no mūziķa, kas spēlē ģitāru.

Klasiskā ģitāra
Katrs instruments ir ar savu skaņas un spēles tehnikas burvību. Ģitārai ir kas kopīgs ar klavierēm, jo vienlaicīgi var spēlēt gan melodiju, gan faktūru - (pavadījumu). Ģitāra ir bagāta ar tembru daudzveidību. Skaņas veidošanas procesā ar abām rokām esam ļoti ciešā kontaktā ar instrumenta stīgām, savukārt šāda muzicēšana prasa ļoti ilglaicīgu spēles prasmju attīstību, lai sajustu ar pirkstu galiem stīgas smalkās vibrācijas.
Klasiskā ģitāra iekļaujas jebkurā mūzikas žanrā gan kā solo, gan kā pavadošais instruments. Arī vēl šobrīd mūzikas izteiksmes līdzekļu ziņā klasiskā ģitāra sevi nav izsmēlusi, apvienojoties gan vairākiem žanriem, kā arī dažādām spēles tehnikām. Varbūt tieši Tu atklāsi vēl citus spēles tehnikas veidus, izzinot un pārvaldot esošos spēles paņēmienus!