Zelta griezums

ZELTA GRIEZUMS

Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola ir vienīgā vidējā profesionālā mākslas vidusskola Kurzemes reģionā, kā arī vecākā šāda tipa skola Latvijā ar dažādām tradīcijām. Kā viena no vērienīgākajām un nozīmīgākajām skolas tradīcijām ir skolas ikgadējā profesionālās izcilības atzīšanas pasākuma "Zelta griezums" organizēšana.

Profesionālās izcilības apbalvojumu "Zelta griezums" kopš 2008. gada ir iedibinājusi Mākslas un dizaina vidusskola un to pasniedz katra gada pavasarī, pasākuma "Zelta griezums" ietvaros.

Apbalvojums "Zelta griezums" tiek pasniegts reizi gadā pasākuma "Zelta griezums" ietvaros, piešķirot atzinības rakstu un īpaši izgatavotu piemiņas balvu.

Pasākuma "Zelta griezums" galvenie mērķi:

• veicināt sabiedrības informētību un izpratni par radošās industrijas nozīmi Latvijas attīstībā un Liepājas mākslas vidusskolas lomu tajā;
• veidot pozitīvu sabiedrības izpratni par izglītības nozīmi ilgtspējīgā attīstībā un lomu jauna speciālista, radošas personības izglītošanā un veidošanā;
• informēt sabiedrību par laikmetīgām tendencēm radošās industrijas jomā (mākslā, arhitektūrā un dizainā), inovatīvām tehnoloģijām, koncepcijām un risinājumiem;
• veicināt radošās industrijas attīstību Latvijā un augstvērtīgas kultūrvides izveidi.

Mērķauditorija:

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas absolventi un pedagogi, mākslinieki, Latvijas mākslas vidusskolu pasniedzēji un audzēkņi, Kurzemes reģiona bērnu mākslas un mūzikas skolas, Liepājas pilsētas skolu mūzikas un mākslas skolotāji, metodiķi, mākslas interesenti, Liepājas pilsētas un apkaimes iedzīvotāji un viesi.

Nominācijas

Balvu “Zelta griezums" piešķir skolas absolventiem, pedagogiem, kuri izcili realizē un turpina savu profesionālo izaugsmi un radošo darbību jebkurā profesionālajā vai tautsaimniecības jomā.
Līdz šim pasniegtas balvas nominācijās par sasniegumiem:
• Laikmetīgā mākslā
• Stājmākslā un tēlotājmākslā
• Vizuālā mākslā un mediju mākslā
• Arhitektūrā
• Interjers un rūpnieciskais dizains
• Tekstilmākslā
• Mūža ieguldījums
• Pedagoģijā
• Sakrālajā mākslā
• Grafikā
• Stikla mākslā
• Koktēlniecībā
• Metālmākslā;
• Mākslas periodikā
• Mediju nozarē
• Tērpu mākslā
• Tēlniecībā
• Fotomākslā
• Vides dizainā
• Kultūrvēstures saglabāšanā
• Radošajā ģimenē
• Skatuves mākslā
• Scenogrāfijā

Atbalstītāji

Profesionālās izcilības pasākuma "Zelta griezums" norisi katru gadu atbalsta:
• Valsts Kultūrkapitāla fonds
• Pašvaldības, Liepājas Kultūras pārvalde un Izglītības pārvalde
• dažādu projektu līdzfinansējums
• dažādi mecenāti, sponsori, ziedotāji un citas ieinteresētas personas un organizācijas


 

"ZELTA GRIEZUMA" LAUREĀTI

 

2015. gads

2014. gads

2013. gads

2012. gads

2011. gads

2010. gads

2009. gads

2008. gads