pilnveido publiskās runas iemaņas pie Zanes Daudziņas

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) audzēkņiem laika posmā no 12. līdz 13. aprīlim bija iespēja piedalīties aktrises Zanes Daudziņas kursos “Veiksmīgas publiskās runas ABC”, lai apzinātos publiskās uzstāšanās psihiskos un fiziskos nosacījumus, kā arī trenētu publiskai runai nepieciešamās iemaņas.

Kursi īstenoti sabiedriskā labuma organizācijas “Melngaiļskolas atbalsta biedrība” Jauniešu iniciatīvas projekta “Mēs esam un darām, lai būtu” aktivitātes “Prezentācijas/uzstāšanās” ietvaros. Kursu noslēgumā jaunieši atzina, ka viņiem meistarklases ļoti patika. “Nodarbības bija ļoti produktīvas un noderīgas. Es šajās meistarklasēs atraisījos vairāk, varēju būt es pati, uzzināju daudz ko noderīgu – knifiņus, metodes, idejas, informāciju, ko arī noteikti pielietošu gan darbā ar sevi, gan citiem. Pēc katras nodarbības jutos uzlādēta ar pozitīvo enerģiju. Tagad es vairāk sev uzticos, zinu, kā labāk koncentrēties un noskaņot sevi pirms kāpju uz skatuves vai runāju ar publiku,” stāsta kursu dalībniece.

Arī pārējie meistarklases dalībnieki atzina, ka Zane Daudziņa ir ļoti harizmātiska personība, kurā ir vērts ieklausīties. Jaunieši arī iesaka citiem izmantot iespējas piedalīties šādās lekcijās un apstiprina, ka, ja būtu iespēja, tad noteikti meistarklasi apmeklētu vēlreiz.

“Nodarbībās centāmies panākt, lai jaunieši apzinās savus personiskos psiholoģiskos un fiziskos resursus, kas nepieciešami veiksmīgas publiskās runas īstenošanā. Nodrošināju, lai audzēkņi zina un prot veikt dažus efektīvus ķermeņa atbrīvošanās paņēmienus, kā arī spēj uzstādīt runas mērķi un veidot efektīvu uzstāšanās struktūru. Svarīgi bija panākt, lai kursa beigās audzēkņi spēj īstenot apgūtās iemaņas arī praksē,” stāsta Zane Daudziņa.

Projekts tiek īstenots programmas ““Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”” ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm. Aktivitātes tiek organizētas, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuriem ir risks pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi.