No 19. līdz 23. novembrim PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola (PIKC LMMDV) projekta "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros īstenoja piecu dienu praktisko semināru un radošo darbnīcu programmu "Vizuālās un audiālās identitātes sinerģija".

Piecu dienu praktiskais seminārs un radošo darbnīcu programma koncentrējās uz izpratnes iegūšanu par skaņas dizainu un audiovizuālās identitātes izstrādi. Tā kā dalībnieku skaits bija ierobežots, iepriekš tika izsludināta atklāta pieteikšanās. Kopumā pieteicās un piedalījās 22 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas. Semināra ievaddaļā Jānis Vērzemnieks, radošais direktors un audio zīmolvedības konsultants, Latvijas Skaņu Dizaineru asociācijas dibinātājs, dalībniekus iepazīstināja par skaņas identitātes dizaina pamatiem, atšķirību starp skaņas mākslu un skaņas dizainu, skaņas dizaina vēsturi, audio brendingu (tendences, teorija, piemēri), kas ir zīmolgrāmata un kā rakstīt stila vadlīnijas. Savukārt Andris Indāns Latvijas elektroniskās mūzikas vecmeistars, "Gassound Studio" dibinātājs iepazīstināja dalībniekus par skaņas dramaturģiju, skaņu un laiku, audio dinamiku, skaņas struktūru, māksliniecisko domāšanu. Mārketinga komunikāciju aģentūras "Esplanāde" direktors Jānis Blunavs iepazīstināja dalībniekus ar vizuālās identitātes dizaina veidošanas pamatiem un LMMDV zīmola tapšanas procesu.

Dalībnieku pirmais uzdevums bija sadalīties līdzvērtīgās grupās, veikt iekšējo un ārējo resursu apzināšanu, teritorijas izpēti, problēmas definēšanu, datu analīzi, mērķu identificēšanu, mērķa grupas noteikšanu un pamatot uzstādītos mērķus. Sekojoši identificēja riskus un definēja nedēļas laikā veicamos uzdevumus. Katra no grupām izstrādāja konceptu un ķērās pie praktiskā darba, rūpējoties gan par vizuālo, gan skaņas noformējumu. Dalībniekiem audiovizuālās identitātes procesā atbalstu, praktiskus padomus un ierosinājumus sniedza pieaicinātie vieslektori jau pieminētie Jānis Vērzemnieks un Andris Indāns, kā arī Čārlzs Bušmanis "Design Elevator" dibinātājs, industriālais dizainers un dizaina konsultants / inovators un lietotājdraudzības eksperts.

Katras dienas noslēgumā dalībnieki prezentēja dienas laikā paveikto un analizēja, kas vēl jāpaveic. Savukārt noslēgumā 23. novembrī Koncertzāles Lielais dzintars PIKC LMMDV mācību telpās prezentēja trīs izstrādātās identitātes. Dalībnieki, kuri grupai bija izvēlējušies nosaukumu "Just flowers", prezentēja iestrādnes izstrādātajam PIKC LMMDV audio logo. Dalībnieki bija izstrādājuši gan video animāciju, gan vairākas audio variācijas. Otrā grupa "Sandman" prezentēja māksliniecisku audiovizuālo instalāciju. Tā kā viņi izvēlējas smiltis kā materiālu (smilšu graudi / graudi video), kam veidot audiovizuālo identitāti, tika reprezentēts savienojums starp smiltīm un ūdeni, galu galā, smilšu cilvēku, un kā tas jūtas, kā viņš ar to saskaras instalācijā. Trešā grupa ar nosaukumu "Amberised" piedāvāja dziedinošas un relaksējošas dzintara telpas konceptu, idejai par pamatu ņemot kukaini, kas atrodas dzintarā, kā tas varētu redzēt, dzirdēt un uztvert apkārtējo pasauli.

Praktisko semināru un radošo darbnīcu programmas ietvaros 21. novembrī Koncertzāles Lielais dzintars Civita Nova mākslas telpā notika arī trīs publiskās lekcijas ikvienam interesentam, par to, vai redzēšana tiešām nozīmē noticēšanu, vai mēs visi pasauli uztveram vienādi un kā domāt par cilvēku kā multimaņu būtni. Mūsdienās, kad patērētāju kultūra pieprasa un rada jaunu audiovizuālu saturu ik mirkli, tā vien šķiet, ka klusums un vizuālā tīrība ir kļuvusi par privilēģiju, kas pieejama tikai savrupiem vai bagātiem cilvēkiem. Lekciju par skaņu un vizuālā dizaina līdzāspastāvēšanu vadīja lektors Jānis Vērzemnieks. Tajā bija iespējams uzzināt par sinestēziju; Kiki Bouba efektu; McGurk efektu; audiovizuālās identitātes projektu piemērus; kāpēc fonti un mūzikas žanri ir svarīgi; par skaņas psiholoģisko programmēšanu. Lekciju par audio ekoloģiju un skaņu saskarsmi vadīja Andris Indāns. Tajā bija iespēja uzzināt par skaņas uztveri dažādos akustiskos apstākļos; akustiskām parādībām; skaņas ekoloģisko domāšanu; emocionālo mijiedarbību; projektu piemērus. Savukārt lekciju "Facepalm" dizains, kad dizains neizdodas vadīja Čārlzs Bušmanis.

Šī PIKC LMMDV izglītības programma notika kopīgā projekta Nr. LLI-338 "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām - pamats ilgtspējīgai reģionālajai attīstībai" ietvaros sadarbībā ar Latvijas Skaņu Dizaineru asociāciju. Projektu LLI-338 īsteno saskaņā ar INTERREG V-A Latvija-Lietuva pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020. gadam. Vadošais partneris: Kuldīgas novada pašvaldība, projekta partneri: Klaipēdas Kultūras komunikāciju centrs, Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas koledža, Liepājas radošās industrijas klasteris un PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola. Projekta kopējais budžets ir 220 193,06 EUR, tostarp 187 164,08 EUR no ERAF finansējuma.

Informācija tiek sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola", un nekādā gadījumā to nevar uzskatīt par Eiropas Savienības oficiālu nostāju.