Pūšaminstrumentu spēles valsts konkurss

Valsts konkursa Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības iestāžu 10V un 20V izglītības programmas II kārta.

18. janvārī pulksten 10.00 Ausekļa ielā 11/15, Liepājā. Piedalās audzēkņi no Kurzemes reģiona skolām.

Uzstāšanās secība (koka pūšaminstrumenti): PDF

Uzstāšanās secība (metāla pūšaminstrumenti): PDF

Rezultāti:
Koka pūšaminstrumenti PDF
Metāla pūšaminstrumenti PDF