Projekta ietvaros apgūtas iemaņas darbam skaņu ierakstu studijā

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) audzēkņiem februārī un martā bija iespēja apmeklēt kursus "Dzeltenā prese", lai iemācītos uzklausīt runātāju un to nepārtraukt. Bija iespēja arī mācīties izveidot reklāmas balss ierakstu atbilstoši radio standartiem.

Kursi īstenoti sabiedriskā labuma organizācijas "Melngaiļskolas atbalsta biedrība" Jauniešu iniciatīvas projekta "Mēs esam un darām, lai būtu" aktivitātes "Simulāciju aktivitātes un praktiskās nodarbības skaņas dizainā" ietvaros. Kopumā notika piecas nodarbības: 20. februārī, 27. februārī, 6. martā, 13. martā un 20. martā.

Nodarbību mērķis bija dot jauniešiem iespēju iepazīt darbu ar IT skaņu tehnoloģijām, kā arī nodrošināt praktiskās nodarbības skaņu ierakstu studijā. Ar audzēkņiem strādāja nodarbību vadītājs Dzintars Vītols.

"Iemācījos kā mainīt skaņas skanējumu, kā pārveidot sintētisku skaņu par telpisku. Guvu zināšanas, kā strādāt ar skaņas apstrādes programmu, kā ierakstīt balsi un instrumentus un kā miksēt tos kopā un pēc tam tos masterēt," stāsta viens no kursu apmeklētājiem. Kāds cits jaunietis piebilst, ka pateicoties nodarbībām uzzinājis, kāda tipa mikrofoni eksistē, kādām vajadzībām tie domāti un kā apstrādāt frekvences audio celiņos. 

Nodarbības notika gan Alejas ielas skolas telpās, gan Ausekļa ielas Mūzikas studijā. Projekta dalībnieki nodarbībās apguva iemaņas darboties ar audio apstrādes programmatūru "Logic Pro X", veikt balss ierakstu, izmantojot "Scarlett 2i2" skaņas karti, darboties ar "MIDI" informāciju, kā arī kompresijas un EQ pamatus un audio masterēšanas principus.

Katrs no dalībniekiem projekta laikā veica trīs balss ierakstus atšķirīgās tehnikās, veidoja dizainu skaņas efektam un radīja muzikālo noformējumu "musical bed" kustīgam attēlam, izmantojot digitālos instrumentus.

Projekts īstenots programmas ""Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus"" ietvaros. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm.

Aktivitātes tiek organizētas, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus, kuriem ir risks pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Savukārt skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. 


ESF IKVDpumpurs logoIZM-logo