Sākot no 2021./2022. mācību gada PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" piedāvā jaunu, laikmetīgu, modulāro izglītības programmu – "Grafikas dizains".

Šī jaunā profesionālās izglītības programma sniegs audzēkņiem zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas grafikas dizainera profesijai atbilstoši aktuālajām darba tirgus prasībām radošajās industrijās.

Izglītības programma "Grafikas dizains" ir viena no specializācijas virziena "Komunikācijas dizains" apakšnozarēm. Nepieciešamība pēc prasmīgas komunikācijas ir mums visapkārt – iepakojums, preču un pakalpojumu reklāmas risinājumi, nosaukumi un logotipi, interneta lietotnes, grāmatu un žurnālu noformējums, infografikas, un foto kolāžas. Kā grafikas dizainers Tu iemācīsies atrast izteiksmīgāko vizuālo risinājumu jebkuram izvirzītajam uzdevumam!

Mācību programmā tu mācīsies kļūt par radošu speciālistu, kas palīdz uzņēmumiem sazināties ar cilvēkiem jaunos un radošos veidos. Atklāsi, kā piesaistīt uzmanību, nodot nepārprotamu vēstījumu, ietekmēt viedokli, veicināt notikumus un procesus.

Mācību procesa laikā tu veidosi ilustrācijas, apgūsi dažādas grafiskās datorprogrammas, gūsi iemaņas foto un video darbu veidošanā, iepazīsies ar komunikācijas projektu organizēšanu, izstrādāsi logotipus un iepakojumus, iejutīsies profesionāļa lomā, analizējot konkrētus darba uzdevumus. Realizējot dažādus mācību projektus, Tu uzzināsi, kā radīt idejas un padarīt tās par realitāti gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Tu sāksi savu ceļu kā GRAFIKAS DIZAINERS.

Izglītības programmas vadītāja Zane Bluķe:

Vizuālās reklāmas dizaina nodaļā Tu mācīsies plānot un izstrādāt reklāmas, to daļas vai atsevišķu elementu projektus. Skolā apgūtā vispārējā mārketinga izpratne un profesionālam dizaineram nepieciešamās tehniskās prasmes liks pamatu turpmākām radošām veiksmēm.

Prasmes Tevi sagatavos studijām mākslā, dizainā vai mārketinga un reklāmas komunikācijā, kā arī būsi gatavs darbam reklāmas studijās, mārketinga un komunikācijas aģentūrās vai dizaina birojos.


Reklāmas dizains

Māksla ir spējā saskatīt neikdienišķo ikdienišķajā un vienkāršo neparastajā.
Didro

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists izpilda daļu no vizuālās reklāmas dizainera uzdevumiem. Sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā reklāmas, to daļas vai atsevišķo elementu projektus ar estētiskās vērtības pazīmēm.

Mācību procesā apgūst noteiktas profesionālās zināšanas, iemaņas un prasmi tās pielietot un integrēt konkrētā darbības jomā:
• Izpratni par reklāmas dizaina speciālista darba specifiku, lomu un uzdevumiem.
• Profesionālas zināšanas un praktiskas iemaņas reklāmas dizaina produktu izveidē, projektēšanas darba procesa organizācijā un tā realizācijā.
• Iemaņas darbā ar grafiskajām datorprogrammām, projektu prezentēšanā un vizualizāciju izveidošanā.
• Zināšanas par reklāmas dizainā pielietojamiem materiāliem, to īpašībām un apstrādes tehnoloģijām.

Skolā apgūtā vispārējā mārketinga izpratne un profesionālam dizaineram nepieciešamās tehniskās prasmes liks pamatu turpmākām radošām veiksmēm.

Mācību virzieni, kas savstarpēji mijiedarbojoties veido specializācijas programmu, nodrošina šādi mācību priekšmeti:
Mārketings un reklāma (Reklāmas teorija, komunikācijas process, reklāmas darba organizācija).
Kompozīcija (Attīsta audzēkņu radošo domāšanu strādājot gan plaknē, gan telpā, realizējot darba uzdevumu).
Grafikas dizains (Iepazīstina studējošos ar vektorgrafikas, rastra grafikas un maketēšanas programmām Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign).
Poligrāfija (Iespieddarba veidošanas pamati, darba sagatavošana poligrāfijas pavairošanai).
Animācija (Digitālās animācijas pamati: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere).
Video (Video reklāmas vēsture. Video tehnoloģija un estētika. Adobe Premiere, Adobe After Effects).
Foto (Komerciālā fotogrāfija. Darbs studijā, telpā, vidē).
Materiālmācība un tehnoloģijas (reklāmas izgatavošanā izmantojamie materiāli, tehnoloģijas un iekārtas).
Interneta tehnoloģijas (interneta vietņu veidošana – dizaina principi, HTML un CSS pamati, Adobe Xd).
Scenārija izveide (Zināšanas un praktiskas iemaņas scenārija izveidē).
Skaņas dizains (Ieraksti studijā, skaņas montāža un apstrāde).
3D (Digitālās 3D vizualizāciju izveides pamati).

Reklāmas dizaina programmai ir sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs kur prakses laikā audzēkņi apgūst praktiskās darba iemaņas reklāmas studijās, uzņēmumos un izglītības iestādēs. Popularitāti un atsaucību ieguvušas mācību ekskursijas uz vērienīgākajiem profesionālās nozares uzņēmumiem Latvijā.

Skolā rīkotajās meistarklasēs audzēkņi iepazīst praktizējošu mākslinieku pieredzi, pilnveido savas prasmes un papildina zināšanas. Pabeidzot skolu audzēkņiem ir plašas iespējas pilnveidot savas zināšanas Latvijas mākslas akadēmijā, Jauno mediju programmā Liepājas universitātē, Kultūras akadēmijā, mākslas augstskolās Eiropā, kļūt par labu palīgu dizaina, mārketinga, reklāmas aģentūrās.

Seko mums Facebook


Sadarbības partneri

mājas lapu izstrāde - webART FROONT