Mākslas un dizaina programmu audzēkņi aicināti pieteikties Erasmus+ mobilitātei

Mobilitātei uz Dizaina, grafikas un ilgtspējīgas būvniecības skolu, (Škola za dizajn, grafiku I održivu gradnju Split https://gogss.hr) Horvātijā, Splitā aicināti pieteikties Interjera dizaina un Arhitektūras izglītības programmu audzēkņi. Maksimālais dalībnieku skaits – četri.

• Mobilitāte plānota laika posmā no 2024. gada 14. janvāra līdz 27. janvārim, ieskaitot ceļā pavadītās dienas.
• Mobilitātes aktivitātes notiks uzņemošās skolas Interjera dizaina izglītības programmā ( https://gogss.hr/programi)
• Mobilitātē dosies līdzi viena vai divas pavadošās personas.
• LMMDV personāls, kurš ir ieinteresēts doties līdzi kā pavadošā persona aicināti pieteikties elektroniski.
• Pieteikšanās kārtību audzēkņiem un personālam skatīt zemāk.

Pieteikšanās kārtība audzēkņiem:
• Lai audzēkņi pieteiktos dalībai mobilitātē, jāaizpilda tiešsaistes anketa un jāsagatavo Europass CV angļu valodā, kurus nepieciešams augšupielādēt elektroniskajā pieteikšanās formā, kas pieejama Google forms
• Augšupielādējot failus, tā nosaukumā jānorāda savs vārds uzvārds un izglītības programmas saīsinājums.
• Pieteikums un Europass CV jāiesniedz elektroniski augstāk norādītajā saitē līdz 2023. gada 8. novembrim (ieskaitot).
Europass CV var izveidot https://ej.uz/lmmdveuropasscv (sadaļa veidot jaunu CV).
• Atbalstu Europass CV izveidē var meklēt pie karjeras konsultanta Nila Kuncīša (e-pasts: nils.kuncitis@lmmdv.edu.lv).

Atlases kritēriji:
• Korekti aizpildīts un laikā iesniegts pieteikums.
• Pieteikumā sniegtā informācija un sagatavotā Europass CV kvalitāte.
• Sekmība un mācību stundu apmeklējums.

Pieteikšanās kārtība pavadošai personai:
• LMMDV personāls, kurš ir ieinteresēts doties līdzi mobilitātē kā pavadošā persona aizpilda tiešsaistes pieteikuma anketu, kas pieejama Google forms

Atlases kārtība un turpmākās darbības:
• Visas pieteikuma anketas un pielikumi tiks izskatīti iesaistot skolas vadību, mācību daļu, metodiķus, izglītības programmu vadītājus.
• Atlasītie dalībnieki tiks informēti uz pieteikuma veidlapā norādītajiem kontaktiem par dalību mobilitātē.

Atlasītajiem dalībniekiem:
• Nepilngadīgajiem būs nepieciešams vecāku iesniegums par piekrišanu audzēkņa dalībai mobilitātē.
• Visiem atlasītajiem dalībniekiem pirms došanās mobilitātē nepieciešams izgatavot EVAK karti https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte.
• Ar visiem atlasītajiem dalībniekiem tiks slēgti mobilitātes finansējuma līgumi un mobilitātes mācību līgumi.
• Visiem dalībniekiem nepieciešams ceļošanai derīgs dokuments.

Visi ar mobilitāti tieši saistītie izdevumi tiek segti Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projekta Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000055764 ietvaros.

Pirms došanās mobiltātēs tiks izvērtēti visi spēkā esošie ceļošanas nosacījumi un/vai ierobežojumi nosūtošajā un uzņemošajās valstīs.
Plānotās mobilitātes var tikt atceltas/atliktas, ja būs ieviesti drošības un/vai ceļošanu ierobežojoši pasākumi, kas liegs mobilitāšu norisi.
Uzziņai par ceļošanas ierobežojumiem: Ārlietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Projekta vadītāja
Inga Kuncīte
Tel. 29604489
E-pasts: inga.kuncite@lmmdv.edu.lv

lidzfinanse-ES-Erasmus