Izglītības programmas vadītāja Ieva Pāne:
Šajā izglītības programmā Tu apgūsi gan vispārizglītojošos, gan arī profesionālos mācību priekšmetus – sabiedriskās attiecības, reklāmas un pasākumu scenārija veidošanas pamatus, kā arī projektu vadību un daudzus citus. Tev tiks attīstītas prasmes plānot, organizēt un vadīt mūzikas pasākumus, kā arī īstenot ar mūzikas jomu saistītus radošus projektus. Tev būs iespēja iesaistīties dažādu skolas pasākumu un projektu koordinēšanā un vadīšanā.
Absolvējot šo nodaļu, Tu iegūsi kvalifikāciju – mūzikas pasākumu organizators un varēsi turpināt studēt kādā no kultūras jomas augstskolām, kā arī strādāt kultūrizglītības institūcijās vai koncertapvienībās.


LMMDV

Kvalifikācija: Mūzikas pasākumu organizators
(Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis)

Izglītības programma Mūzikas projektu vadība darbību uzsāka 2015. gada 1. septembrī, kā kas jauns un nebijis. Arī šobrīd tā ir vienīgā šāda veida programma Latvijas mūzikas vidusskolās.

Izglītības programmā ir iespēja apgūt daudz interesantus mācību priekšmetus – sabiedriskās attiecības, reklāmas veidošanas pamatus, pasākumu scenārija veidošanas pamatus u.c.

Tiek apgūti arī vispārizglītojošie mācību priekšmeti kā parastā vidusskolā.

Skola dod plašas iespējas pielietot savas zināšanas un prasmes praksē. Prakse ir katru mēnesi, jo šī nodaļa tiek piesaistīta daudzu pasākumu norisē un izveidē. Ja esi aktīvs un Tevi saista kultūras dzīve, tagad Tu zini kur sevi pilnveidot! Nāc mācīties Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā – tā ir Tavu iespēju skola.

Ja Tevi interesē pasākumi, projekti un to realizēšana, nāc un pievienojies mums! Tieši šeit Tev ir fantastiska iespēja pierādīt sevi un īstenot savas idejas! Nebīsties, bet uzdrīksties! Mūzikas projektu vadība – vieta kur būt!

Kvalifikācijas apraksts:
Speciālists plāno, organizē, veido un vada mūzikas pasākumus; izstrādā un īsteno ar mūzikas jomu saistītus radošus projektus; rūpējas par pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitāti; plāno un kontrolē šim mērķim piešķirtā finansējuma sadali. Mūzikas pasākumu organizators strādā kultūrizglītības institūcijās vai koncertapvienībās, vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Kas jāmācās:
Profesionālie priekšmeti - pasākumu organizācijas metodika, scenārija veidošanas pamati, projektu vadība, skatuves darbības pamati, Latvijas kultūras vēsture, producēšana, akadēmiskās un mūsdienu mūzikas vēsture un žanri, video un audio apstrāde u.c.
Vispārizglītojošie priekšmeti - latviešu valoda un literatūra, matemātika, svešvaloda (angļu), sports, vēsture un sociālās zinātnes, kultūra un māksla, dabaszinības, datorika, uzņēmējdarbības pamati.

Iestājpārbaudījumu prasības: PDF

Audzēkņi kārto Valsts centralizētos eksāmenus šādos mācību priekšmetos: matemātika, latviešu valoda, svešvaloda, Latvijas un pasaules vēsture.