Multimediju dizains

Cilvēki domā, ka koncentrēties uz kaut ko nozīmē sacīt "jā" tam, uz ko tu esi koncentrējies. Bet tā nebūt nav. Koncentrēties nozīmē sacīt "nē" simts citām labām idejām, kas eksistē turpat līdzās. Jums ir jāizvēlas ļoti uzmanīgi. Patiesībā es esmu tikpat lepns par visu to, ko mēs neesam izdarījuši, kā par to, ko es esmu izdarījis. Jaunradīt nozīmē pateikt "nē" tūkstoš lietām.
Stīvs Džobs

Multimediju dizaina izglītības programmas audzēkņi padziļināti apgūst jaunos medijus. Programma sagatavo multimediju projektu maketētājus.

Jaunieši iegūst nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas radošam darbam ar digitālajām tehnoloģijām, foto un video darbu veidošanā, interneta vidē, drukas darbu veidošanā, kā arī attīsta mūsdienīgu radošo pasaules uzskatu un domāšanu.

Absolvējot skolu audzēkņiem ir plašas iespējas pilnveidot savas zināšanas Latvijas mākslas akadēmijā, Liepājas universitātes Jauno mediju programmā, Kultūras akadēmijā, mākslas augstskolās Eiropā, kļūt par labu palīgu dizaina, reklāmas, animācijas, filmu u.c. studijās.

Datortehnoloģijas, video, foto un poligrāfija - tie ir mācību virzieni, kas savstarpēji mijiedarbojoties veido specializācijas mācību programmu, kuru nodrošina šādi mācību priekšmeti:
Kompozīcija (attīsta radošo domāšanu strādājot gan plaknē, gan telpā, gan virtuālajā vidē).
Datorgrafika (iepazīstina studējošos ar vektorgrafikas, rastra grafikas un maketēšanas programmām: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop).
Poligrāfija (iespieddarba veidošanas pamati, darba sagatavošana poligrāfijas pavairošanai: Adobe InDesign).
Animācija (digitālās animācijas pamati: Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Adobe Flash)
Video teorija un prakse (Videomākslas vēsture, video tehnoloģija un estētika, video darbu plānošana, to uzņemšana, montāža un ieskaņošana: Adobe Premiere, Adobe After Effects).
Foto (fotoattēls kā radoša izpausme un medijs: gaisma, darbs studijā).
Interneta tehnoloģijas (interneta vietņu veidošana – dizaina principi, HTML, CSS pamati, JavaScript pielietošana).
3D programma (formveide virtuālajā telpā un animācija).
Skaņa (skaņa kā medijs, formāti, montāža, skaņdarbu jaunrade).
Režijas pamati (zināšanas un praktiskas iemaņas mūsdienu mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā).

Mācību laikā tiek stimulēta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs, konkursos. Notiek regulāri mūsdienu mākslas pasākumu un ražošanas uzņēmumu apmeklējumi. Multimediju izglītības programmai ir sadarbības partneri Latvijā, Lietuvā, Portugālē u.c.

Prakses laikā audzēkņi apgūst praktiskās darba iemaņas birojos, studijās, uzņēmumos. Skolā rīkotajās meistarklasēs audzēkņi iepazīst praktizējošu mākslinieku pieredzi, pilnveido savas prasmes un papildina zināšanas.

Pabeidzot 3. mācību gadu audzēkņi izvēlas mediju, ar kura palīdzību realizēs savu kvalifikācijas darbu. Tā varbūt 2D grafika, grafiskā dizaina darbs, fotogrāfija, video, animācija vai vairāku mediju apvienojums...

Un ja arī būsiet izvēlējušies pavisam citu nodarbošanos, tad gūtā pieredze radošajā kolektīvā, noteikti atstās pozitīvas sekas jūsu turpmākajā pasaules redzējumā.

Seko mums Facebook


Sadarbības partneri

mājas lapu izstrāde - webART FROONT