LMMDV vispārizglītojošo mācību priekšmetu metodiskie materiāli

Literatūra

Scenārijs literatūras erudīcijas konkursam "Rainim 150" PDF
Aleksandrs Čaks PDF
O.Vācietis - Zibens pareizrakstība PDF
Rakstniece Inga Ābele, 3. kurss PDF
Rakstniece Inga Ābele, 3. kurss (prezentācija) PDF
Aleksandrs Čaks, 3. kurss, 3. kurss PDF
Literatūras stundas plāns, 1. kurss (2019) PDF
Latviešu valoda, 2. kurss (2021) PDF

Latviešu valoda

Projekta darbs latviešu valodā 2. kursam (2020) PDF
Latviešu valoda, 2. kurss (2021) PDF

Matemātika

3. kurss, Eksponentvienādojumu ax = b atrisināšana PDF
Kooperatīvās mācīšanas forma PDF
Uzdevumu komplekts PDF
Darbības ar logaritmiem (2019) PDF
Kvadrātfunkciju īpašības (2019) PDF
Matemātika, 2. kurss (2021) PDF
Matemātika, 1., 3 kurss (2022) PDF

Angļu valoda

Vārdnīca (angļu valoda) PDF
Reverse Poems PDF
Media PDF
Angļu valoda, 1. kurss (2019) PDF
Vārdu atvasināšana (2019) PDF
Traveling (2019) PDF
Angļu valoda, 2. kurss (2021) PDF
Angļu valoda, 1. kurss (2022) PDF

Franču valoda

Jaunieši un amatniecība (franču valodā) PDF
Qu’est-ce qu’ils aiment? PDF
Francijas un modes vēsture (2019) PDF

Krievu valoda

Krievu valoda, 2. kurss (2021) PDF

Latvijas un pasaules vēsture

Senā Grieķija (franču valodā) PDF
Metodiskais materiāls, 2. kurss (2019) PDF

Fizika

1. kurss, Šķidrums un tvaiks PDF

Datorika

Referāta noformējums Word PDF
Datorsalikums: punkts un pēdiņas (2019) PDF
PowerPoint Online hipersaites (2020) PDF
Attēlu paraksta pievienošana Microsoft Word (2020) PDF
Domuzīmes un defises ievietošana Microsoft Word un Apple Pages (2021) PDF
Lappušu numerācija Apple Pages (2022) PDF
Lappušu numerācija Google Docs (2022) PDF
Attēlu paraksta pievienošana Apple Pages (2023) PDF
Attēlu paraksta pievienošana Google Docs (2023) PDF

Kulturoloģija

Ligitas Zitānes prezentācija 2-7: http://www.gulbene.lv/kulturologija
Pašpārbaudei un izziņai http://www.uzdevumi.lv
Vērtības mūsdienu sabiedrībā: PDF
Budisms PDF
Budisms un eksistenciālisms PDF
Budisms un islāms PDF

Radošās industrijas ekonomika

Radošās industrijas pazīmes PDF

Sports

Vieglatlētika, 1. kurss (2019) PDF

Sabiedrības un cilvēka drošība

Sabiedrības un cilvēka drošība, 1. kurss (2021) PDF