Metāla izstrādājumu dizains

Metāla izstrādājumu dizaina izglītības programmā, audzēkņos tiek veidot izpratne par dizainu kā procesu, par priekšmetiskās vides projektēšanas nosacījumiem no ideju skices līdz gatavam darbam.

Mācību procesā, apgūstot kompozīcijas uzbūves principus, dizaina pamatus, materiālu tehnoloģijas, jaunieši tiek rosināti realizēt savas radošās ieceres rotu dizainā, interjera priekšmetu dizainā un mazās arhitektūras formās pilsētvidē.

Atklāt savas radošās iespējas jauniešiem palīdz mācību procesā piedāvātās tehnoloģiskās iespējas priekšmetu projektēšanā un projektu realizācijā materiālā. Projektēšanā tiek izmantota 2D un 3D izteiksmes līdzekļi. Materiālu tehnoloģijās, priekšmetu izgatavošanā, tiek izmantotas gan tradicionālās tehnikas, gan datoru ciparu vadības tehnoloģijas. Lai rastu idejas īstenošanai atbilstošāko risinājumu darbos tiek izmantoti ne tikai metāls, bet dažādi, dizaina risinājumam un konstrukcijām piemērotākie materiāli.

Trešā kursa jaunieši dodas mācību ražošanas praksēs uz koka dizaina uzņēmumiem un projektēšanas birojiem, iepazīstas ar jaunām kokapstrādes tehnoloģijām un materiāliem, iegūst jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas darba vidē.

Mācību laikā jauniešiem ir iespēja iesaistīties mācību ražošanas praksēs Latvija un Eiropā, piedalīties konkursos un semināros. Metāla izstrādājumu dizaina speciālists izpilda daļu no dizainera pienākumiem un uzdevumiem izstrādājumu un objektu mākslinieciskās projektēšanas jomā. Sadarbībā ar citiem speciālistiem projektē, plāno un izstrādā vizuāli, tehnoloģiski un funkcionāli pamatotus objektu projektus un izstrādājumu paraugus, piedalās izstrādājumu paraugu sagatavošanā ieviešanai ražošanā. Absolventi ir sagatavoti studijām mākslā, dizainā, kā arī pierādīt sevi, kā jaunajam speciālistam, darba tirgū.